Välkommen till Attention Nynäshamn!

Vi är en lokalförening i Nynäshamn som arbetar för att alla med NPF i kommunen ska få det stöd som de behöver. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter.

Attention Nynäshamn öppnar upp till dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten.

Vi har mycket att lära av varandra och vi kan stötta varandra i svåra situationer.

Attention Nynäshamn är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.