Vi träffas regelbundet i en gemensam lokal där vi bjuder in våra medlemmar för att fika och ha avslappnade samtal om allt från vardagslivet till större globala frågor. Denna öppna aktivitet syftar till att bjuda in och inkludera människor från alla åldrar och bakgrunder, för att minska isoleringen och främja en känsla av samhörighet. Vi erbjuder fika till en rimlig kostnad för att göra aktiviteten tillgänglig för alla.