Denna sida är under renovering och kommer uppdateras inom en snar framtid

Vid en krissituation kan du kontakta dessa verksamheter:

(OBS! Gäller det livshotande tillstånd, ring alltid 112)

Jour telefonnummer:
Polis, ambulans, räddningstjänst:
Akut 112, annars 114 14. Dygnet runt.

1177
1177, dygnet runt

Jourhavande medmänniska
08-702 16 80, Jourhavande medmänniska tar emot samtal alla dagar mellan kl 21-06.

Jourhavande präst
Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl 21.00–06.00 ring 112 och be om få tala med en jourhavande präst

Giftinformationscentralen
010-45 66 700, dygnet runt. ( VID AKUTA FALL RING 112 )

Barn och Unga:

BUP
BUP erbjuder psykiatriskt stöd, utredning och behandling för dig som är under 18 år.

Bris
Är du under 18 och behöver stöd så finns bris tillgänglig på telefon 116 111, dygnet runt. Du kan också chatta med Bris dygnet runt.

UMO
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Kvinnor:

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

Tjejzonen
Tjejzonen har två olika chatter, de kallas Chatten och Ätstörningschatten. Där kan du kan få hjälp via chatt om problem eller något annat som tynger dig. Chattens öppettider är måndag-söndag klockan 20.00–22.00 och du kan vara anonym.

Män:

Underkevlaret
En chatt för killar! Du är Anonym och Under Kevlaret volontärer vars uppdrag är att lyssna på dig. Chatten är öppen mellan söndag – torsdag 20:00 – 22:00.

Män
Män är en hemsida där du kan information kring mäns våld, förbygga våld, manlighetsnormer och mycket mer

Organisationer & jourer som kan hjälpa